Exámenes fp a distancias

Com són els exàmens d’una FP a distància?

De fet, aquest tipus de proves, que s’han consolidat amb la COVID-19, ja són un mètode d’avaluació habitual a la formació online. Els centres educatius, en aquest context,

han d’utilitzar els exàmens a distància a fi que el procés de valoració de les aptituds dels estudiantes sigui complet. T’expliquem, tot seguit, la forma en què es fan aquestes proves digitals. Segueix llegint. .

Els exàmens a distància d’FP són així:

El dia de la prova, els alumnes es connecten mitjançant una videotrucada amb el centre educatiu. Una norma imprescindible és que tant el vídeo com el micròfon estiguin oberts. La càmera s’ha d’emplaçar de manera que, des del Centre, es pugui veure clarament la cara de l’alumne, les seves mans, el paper on escriu i la taula on està fent l’examen. Els alumnes han d’imprimir la prova que els professors els hauran enviat en un e-mail. Han d’escriure les respostes a mà. En acabar-la, l’han d’escanejar o fotografiar. Han de crear un arxiu pdf i enviar-lo als seus professors en un màxim de deu minuts.

Una altra alternativa per poder verificar el nivell dels alumnes als exàmens a distància és fer una prova oral mitjançant una videotrucada. Tanmateix, aquesta opció no es pot aplicar quan els grups són nombrosos, perquè no resulta operativa. De tota manera, si volem evitar la possibilitat que els alumnes puguin copiar, és la que ofereix més garanties. En qualsevol cas, els centres educatius, a fi de preservar la total integritat de les proves, opten per establir controls que l’assegurin. Aquestes són algunes de les pautes que els docents apliquen per elaborar un examen online.

  • El tipus i el nombre de preguntes se estableixen atenent a un temps límit, amb la intenció que els estudiants no puguin influir en el procés i que l’examen transcorri amb netedat.
  • S’usa un software per evitar que es puguin plagiar els continguts o que es copiïn els arguments d’altres alumnes.
  • Les proves es basen en l’argumentació i el raonament, amb la intenció que els alumnes puguin demostrar els seus coneixements.
  • Els centres educatius disposen d’un nombre ampli de preguntes sobre una mateixa matèria, amb la finalitat que els alumnes puguin fer exàmens específicament pensats per a ells, amb preguntes diferents.
  • Les proves pràctiques són ideals per evitar que l’alumne tingui la temptació de copiar. Aquesta forma de mesurar el coneixement acadèmic fa evident el que ha après l’alumne, sense que tingui opció de buscar en cap lloc els resultats de les preguntes.

Ús de la tecnologia

El control dels exàmens a distància també es fa amb un software que permet bloquejar l’ordinador de l’alumne. Aquest programari bloqueja l’ordinador. Per tant, l’alumne té accés, únicament, al contingut de l’examen, sense poder, per tant, navegar per Internet ni usar qualsevol altre programa que tingui instal•lat amb informació relacionada amb la prova. D’aquesta manera, els docents s’asseguren que la prova es farà amb totes les garanties i s’evitarà qualsevol irregularitat.

Igualment, aquest softwarepermet monitoritzar cada alumne, estudiant de forma telemàtica cada moviment a Internet o qualsevol altre ús de la tecnologia. La finalitat és evitar accessos a Internet des d’ubicacions remotes. Aquest sistema, amb el suport de la càmera, permet als professors vigilar de manera tradicional els estudiants, observant cap a on miren. També poden comprovar si estan fent servir el telèfon mòbil o si algú entra a l’habitació on l’alumne està fent la prova.

La tecnologia, a més, permet als professors revisar la gravació de la prova poques hores després que s’hagi acabat. D’aquesta manera, els professors poden copsar qualsevol detall quant a l’actitud de l’alumne durant l’examen. Una mirada fora de context o un so no habitual poden fer-nos saber si l’alumne ha copiat o no.

Desitgem que aquesta explicació sobre els exàmens a distància de Formació Professional t’hagi interessat i t’hagi servit per conèixer més de prop aquesta nova manera d’avaluar els alumnes. T’invitem a visitar la nostra pàgina web perquè puguis conèixer els nostres cursos de Formació Professional. I no perdis l’oportunitat de conèixer el nostre centre i la nostra filosofia de treball. T’hi esperem!