FP Presencial
CFGS d'Ensenyament i Animació socioesportiva (DUAL)

Un curs per poder ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives, activitats de condicionament físic bàsic i un nivell competitiu de qualitat.

gencatalunya
Descarrega't el dossier

Omple el formulari per obtenir el dossier amb la informació completa del cicle.

Característiques del curs

L’objectiu d’aquest cicle és elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicodeportivos recreatiu per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicades, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.

Tècnic/a superior en Ensenyament i animació socioesportiva

 • 2000 hores en 2 anys acadèmics: 1.617 hores lectives en instal·lacions esportives i 383 hores de Formació en Centres de Treball.
 • Oferta en modalitat DUAL
 • L’horari de classes és en torn de matí de 8:00 a 13:30 o 14: 30h.
 • Mòdul 1: Valoració de la condició física i intervenció en accidents
 • Mòdul 2: Dinamització grupal
 • Mòdul 3: Planificació de l’animació socioesportiva
 • Mòdul 4: Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives
 • Mòdul 5: Activitats fisicoesportives individuals
 • Mòdul 6: Activitats d’oci i temps lliure
 • Mòdul 7: Activitats fisicoesportives d’implements
 • Mòdul 8: Activitats fisicoesportives d’equip
 • Mòdul 9: Jocs i activitats físicorecreatives i d’animació turística
 • Mòdul 10: Activitats físicoesportives per a la inclusió social
 • Mòdul 11: Formació i orientació laboral
 • Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora
 • Mòdul 13: Anglès
 • Mòdul 14: Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
 • Mòdul 15: Formació en centres de treball
 • Altres Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Qualsevol Estudi Universitari Oficial de Grau.
 • Borsa de Treball: El centre disposa d’aquest servei durant els estudis i un cop finalitzats.
 • Club de Tennis Sabadell
 • Camp de futbol de gespa artificial (90*40m).
 • Complex poliesportiu Sant Oleguer
 • Sortida Golf i Beisbol
 • Global basket per a la inclusió social
 • Futgolf
 • Voleibol platja
 • Campionat d’intercicles d’atletisme
 
 • Sortida Cerdanya, per practicar esquí nòrdic i alpí.
 • Sortida 2 dies activitats aquàtiques.
 • Crèdit de síntesi: 5 dies a determinar.

Fes les pràctiques en empreses punteres del sector

Ramar FP
Logos empresas

Salidas profesionales

 • Professor/a d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).
 • Animador/a físic-esportiu i recreatiu.
 • Animador/a d’activitats d’inclusió socioesportiva.
 • Animador/a de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques.
 • Animador/a d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques.
 • Coordinador/a d’activitats d’animació esportiva.
 • Coordinador/a d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
 • Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Coordinador/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Coordinador/a d’activitats paracurriculares en el marc escolar.
 • Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Director/a d’activitats paracurriculares en el marc escolar.
 • Cap de departament d’animació turística.
 • Cronometrador/a, jutge/essa i àrbitre de competicions esportives no oficials.
 • Promotor/a esportiu/a i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
 • Monitor/a d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments.
 • Monitor/a de temps lliure.
 • Socorrista en instal·lacions aquàtiques.

Per què estudiar FP presencial?

Títols oficials

Cursos homologats pel Departament d'Educació.

Atenció personalitzada

Fem seguiment tutorial i gabinet psicopedagògic.

Professorat expert

Especialistes de camp i amb experiència laboral en empreses.

Més de 30 anys d 'experiència en FP

Uneix-te a la nostra comunitat de més de 15.000 alumnes.

Certificacions oficials

T'acreditarás amb el títol d'especialista de Microsoft (MOS) i Oxford.

Pràctiques en empreses

Treballa en les millors empreses de cada sector professional.

Formació DUAL

Combina la formació en el centre i en l'empresa amb remuneració.

Aula digital

Seguiment de el curs en temps real amb Google Classroom, apunts digitals i videoconferències (Google Meet).

Treball per projectes

Metodologia individudal, transversal i intercicles a través del mètode Learning by doing premiat a nivell nacional.

Testimonials que parlen de nosaltres

Acredita la teva experiència professional

Amb els nostres serveis d’assessorament i reconeixement podràs incorporar als nostres cursos amb la convalidació de mòduls d’acord amb la teva vida laboral.

Preguntes freqüents

La formación Professional (FP) és aquell ensenyament que engloba diferents estudis o aprenentatges que están encaminats a la inserción laboral.

La Formació Professional, en l’àmbit de sistema educatiu, té com a finalitat la preparació dels alumnes per a l’activitat en un camp professional.

Els cicles formatiu de Grau Superior tenen una durada de 2.000 hores lectives dividides en dos anys i que compten amb un període de pràctiques obligatòries en un entorn real en l’empresa.

Descarrega't el dossier

Omple aquest formulari per obtenir el dossier i rebràs un correu amb la informació completa del cicle.

Contacta amb l'equip directiu de l'escola

Concerta una entrevista personal amb un membre del nostre equip directiu