L'escola

"La formació professional és i serà la clau per a la millora de la inserció laboral juvenil"

El nostre projecte pedagògic s’emmarca en un procés de millora contínua, que té excel·lents resultats humans i acadèmics.

La nostra missió

Tenim com a missió potenciar el creixement personal i professional del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç, aconseguint unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per crear un entorn de treball participatiu i motivador.

Pel que fa a les empreses i institucions, formar persones responsables i competents, d’acord amb les necessitats i els requeriments de la societat per contribuir a el progrés i a el desenvolupament social dins d’uns valors de llibertat, tolerància i solidaritat.

La nostra visió

Al centre Ramar FP treballem per ser el centre de referència en l’oferta de Formació Professional per donar resposta a les demandes de l’alumnat, les famílies i les empreses. Un centre en el qual les noves tecnologies tinguin un paper fonamental en les tasques d’ensenyament-aprenentatge.

Els nostres pilars

Qualitat Acadèmica

Promovem un model d’ensenyament aprenentatge rigorós i amb resultats contrastats. Procurem una sòlida formació humanística que faciliti la comprensió de l’món, una formació científica que permeti transformar i una desenvolupament de la competència lingüística, no només com una necessitat per viure i interactuar en un món global, sinó, i sobretot, com un sistema de pensament.

Inquietud pedagògica

Promovem processos d’avaluació i millora contínua que permetin donar respostes actuals als reptes i necessitats que la societat planteja al centre escolar. Participem en xarxes i comunitats d’aprenentatge professional, que impulsin la reflexió i la investigació constant de professorat.

Formació emocional i en valors

Acompanyem als nostres alumnes en el creixement de tots els seus àmbits, per arribar a ser persones madures, estables i responsables, amb valors humans. Oferim oportunitats per al desenvolupament del seu talent, mitjançant una potenciació de la convivència, de el desenvolupament de les seves habilitats socials i d’una adequada consciència ambiental.

Acompanyament personalitzat

Afavorim que l’alumne sigui conscient de com s’aprèn, creant entorns d’aprenentatge que afavoreixin la construcció personal de coneixement. Apliquem sistemes d’avaluació orientats a la millora personal i l’optimització de l’aprenentatge.

Atenció propera amb les famílies

Fomentem la corresponsabilitat entre família i escola. Procurem un treball en equip i col·laboratiu de tots els membres de la comunitat educativa per aconseguir un fi comú: el benestar i el desenvolupament harmònic dels nostres alumnes.

Reconeixement de la diversitat

Entenem la diversitat i la diferència com una font de riquesa i creixement. Preparem als nostres alumnes per viure en un món global i divers, tant en creences com a cultures. Afavorim el desenvolupament de valors com el respecte, la tolerància i la convivència, que els permetin ser agents actius i compromesos en la construcció d’un món més just.

Metodologia

Metodologia per projectes per impulsar als professionals de el futur

Ramar FP aposta per una línia pedagògica que impulsa i tracta a l’alumne com a professionals en formació més enllà dels coneixements que adquireixi en la seva especialitat.

La nostra estratègia metodològica situa als nostres alumnes en el centre de el procés d’aprenentatge usant l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). Aquest tipus d’aprenentatge ho apliquem transversalment en les famílies de Comerç i Màrqueting i Administració i Gestió per fomentar el learning by doing (aprendre fent) mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu, la participació, la curiositat, la creativitat i, sobretot, l’autosuficiència dels nostres alumnes.

Més de 0 alumnes ja han confiat en nosaltres

Ramar FP és líder en l’oferta de formació professional de qualitat des de fa més de 25 anys. L’àmplia oferta formativa, sumada a un altíssim índex d’aprovats, fan que molts alumnes confiïn en nosaltres a l’hora de decantar-se per un centre de formació professional a Barcelona.