Llámanos
Truca’ns
Contáctanos
Contacte
Inici curs presencial 22/23: Torn de matí a les 9:00h i torn de tarda a les 15:45h.

Sol·licita informació

Pots trobar-nos en la següent direcció. Si ho prefereixes, contacta amb nosaltres emplenant aquest formulari o bé enviant un correu electrònic.

Assessorament i reconeixement

Aconsegueix el reconeixement de mòduls de la teva FP en funció de la teva experiència professional.

Llista definitiva d'admesos

A continuació pots comprovar el llistat definitiu d'admesos:

L'assessorament

El servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada a aconseguir millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés, l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per fer-ho.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin aconseguit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

El reconeixement

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Una junta de reconeixement avalua a l’usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Per sol·licitar el servei, cal complir els següents requisits:

  • haver cumplit 18 anys,
  • acreditar experiència laboral o en activitats socials de al menys 2 anys en el sector,
  • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.
  • El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places per al servei de reconeixement.

Sol·licitud del servei (inscripció)

Per poder realitzar la sol·licitud cal registrar-se primer com a usuari de sistema serveifp.cat mitjançant una adreça de correu vàlida. A l’realitzar la sol·licitud telemàtica s’ha d’escollir el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament. La sol·licitud es pot fer directament al nostre centre des de la direcció serveifp.cat/cc=08024467.

Criteris d'admissió

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat de la persona sol·licitant.

Preus del servei

Assessorament

60€
Preu únic

Reconeixement

18€
per unitat formativa

Pagament del servei: Contacteu amb l’adreça de correu del centre per obtenir el compte bancari per fer l’ingrés.

Oferta de places per família

CFGM de Gestió Administrativa 5
CFGS d'Administració i Finances 5
CFGM d'Activitats Comercials 5
CFGS de Màrqueting i Publicitat 5
CFGS d'Ensenyament i Animació Socio-esportiva 5
CFGM de Guia en el medi natural i temps de lleure 5

Calendari Assessorament

Sol·licitud de el Servei d'Assessorament (a Secretaria). 13/09 al 17/09
Publicació llista provisional d'admesos i places de reserva (al web). 20/09
Reclamacions a la llista de persones admeses (a Secretaria). 21/09 al 23/09
Publicació de la llista definitiva d'admesos, instruccions, calendari de pagament i d'inici de l'Assessorament (al web). 24/09
Inscripció a el Servei d'Assessorament i presentació de la documentació de pagaments (a Secretaria). 27/09 al 30/09
Calendari i convocatòria de les persones interessades (a Ramar FP). 04/10

Calendari Reconeixement

Sol·licitud de el Servei de Reconeixement (a Secretaria). 08/11 al 12/11
Publicació llista provisional d'admesos i places de reserva (al web). 15/11
Reclamacions a la llista de persones admeses (a Secretària). 16/11 al 19/11
Publicació de la llista definitiva d'admesos, instruccions, calendari de pagament i d'inici de l'Assesorament (al web). 22/11
Inscripció a el Servei d'Assessorament i presentació de la documentació de pagament (a Secretaria). 23/11 al 29/11
Calendari i convocatòria de les persones interessades (a Ramar FP). 01/12

Presentació de la documentació

  • Full de sol·licitud impresa amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificant de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.

Si disposes de tota la documentació, pots enviar-la per correu electrònic mitjançant el següent botó: