FPO- MKT02

Shortcode

ThumbnailsProductsCategorySKUPriceQuantityAction
Marcador de posició
Mòdul 11: Anglès
Aquest mòdul et permetrà reforçar la teva comunicació fluïda en anglès, tant parlat com escrit, amb tots els agents i organismes que intervenen en les operacions comercials.
237,00
Marcador de posició
Mòdul 12: Formació i orientació laboral I
L'objectiu d'aquest mòdul és capacitar per interpretar i entendre les relacions i els documents en l'àmbit laboral (contractes, documents d'administracions públiques, normativa interna de l'empresa, prevenció de riscos laborals, etc.) que permetran la teva incorporació amb garanties a el mercat laboral .
60,00
Marcador de posició
Mòdul 3: Gestió econòmica i financera de l’empresa
Aquest mòdul t'ensenyarà la importància de realitzar correctament les gestions per a la constitució i posada en marxa d'una empresa comercial, planificant i gestionant l'obtenció dels recursos financers necessaris per a la rendibilitat econòmica i financera de l'empresa.
237,00
Marcador de posició
Mòdul 9: Polítiques de màrqueting
En aquest mòdul aprendràs a assistir en l'elaboració i seguiment de les polítiques i plans de màrqueting, analitzant les variables del màrqueting mix per aconseguir els objectius comercials definits per l'empresa.
237,00