FPO- MKT01

Shortcode

ThumbnailsProductsCategorySKUPriceQuantityAction
Marcador de posició
Mòdul 1: Atenció a el client, consumidor i usuari:
Amb aquest mòdul seràs capaç d'organitzar el departament d'Atenció a client a partir de l'elaboració de plans de qualitat i millora per als consumidors, gestionar les queixes i sentir-te preparat per afrontar qualsevol procés de mediació de conflicte.
119,00
Marcador de posició
Mòdul 4: Investigació comercial
Aquest mòdul et permetrà obtenir, analitzar i organitzar la informació fiable dels mercats que serveixi de suport en la definició d'estratègies comercials i en la presa de decisions de màrqueting.
178,00
Marcador de posició
Mòdul 5: Treball de camp en la investigació comercial
En aquest mòdul aprendràs a organitzar grups d'enquestadors i / o entrevistadors planificant el treball de camp per a complir els objectius fixats en el pla d'investigació de màrqueting.
119,00
Marcador de posició
Mòdul 7: Màrqueting digital
Amb aquest mòdul podràs planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital (Facebook, Instagram, Wordpress, SEO, SEM, etc.) per assolir els teus objectius de màrqueting.
297,00