Pack Seguiment Plus + Segon semestre (Administració i Finances)

1.093,59

  • Mòduls del primer semestre
  • Sessions, materials i recursos per a facilitar el treball a distancia
  • Informe quinzenal sobre asistencia a classes online, accés al campus i activitats
  • Servei de tutoria presencial o online per a pares i alumnes a demanda
  • Reserva d’hores per a la resolució de dubtes al centre.