Mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial II

141,00

Amb aquest mòdul aprendràs el necessari per al desenvolupament d’una activitat comercial: reconèixer elements patrimonials d’una empresa, integrar la normativa comptable i el mètode de partida doble, gestionar tributs, preparar tota la documentació administrativa necessària, el control de tresoreria i la supervisió de tot això.