Llámanos
Truca’ns
Contáctanos
Contacte
Inici curs presencial 22/23: Torn de matí a les 9:00h i torn de tarda a les 15:45h.
Connecta
amb la
millor professió

Sol·licita informació

Pots trobar-nos en la següent direcció. Si ho prefereixes, contacta amb nosaltres emplenant aquest formulari o bé enviant un correu electrònic.

¿Qué valor añadido tiene la FP en el mercado laboral?

Quin valor afegit té l’FP al mercat laboral?

El mercat laboral canvia,  és dinàmic i s’adapta a les necessitats de les empreses. que, d’altra banda, estan sempre disposades a contractar els professionals que puguin desenvolupar millor la seva activitat en un entorn laboral complex. En aquest sentit, la FP al mercat laboral destaca respecte a la resta de formacions perquè, atesa la seva capacitat d’adaptació, pot fer front al que realment les empreses demanen.

La capacitació i la competència professionals són les claus per poder accedir a un lloc de treball. En aquest sentit, els joves que les posseeixen són molt valorats, per diferents raons, en un entorn com l’actual. La tecnologia exerceix una funció bàsica en el desenrotllament de molts negocis. Justament per la seva importància, les persones que han rebut uns bons continguts de Formació Professional tenen les portes obertes al mercat laboral.

Això és així perquè les empreses cerquen perfils professionals de joves que tinguin aquest tipus de capacitació. De fet, molts dels nous llocs de treball apareixen estretament lligats al sector de la tecnologia, que és extremadament dinàmic, perquè el seu grau de competitivitat és molt gran. que és extremadament dinàmic, perquè el seu grau de competitivitat és molt gran.

De manera que, com ja hem dit, les empreses busquen persones que hagin rebut una formació que s’adeqüi al que necessiten. Per tant, la inserció laboral de les persones que han adquirit un determinat grau de formació professional s’explica perquè la seva qualificació i la seva especialització en diferents sectors de l’economia encaixa amb la demanda de les empreses.

 

Atractiu de l’FP al mercat laboral

Els estudiants de Formació Professional han de tenir incorporada una sèrie de valors que els habilitin per portar a terme la seva feina amb eficàcia y professionalitat.

  • Els alumnes de FP, quan acaben la seva formació, estan preparats per incorporar-se al mercat laboral. Això és així perquè els nostres itineraris formatius estan completament especialitzats i els capaciten perquè puguin ser eficients des del minut zero.
  • Aquest tipus de formació es basa en els continguts curriculars i en la seva aplicació pràctica. i en la seva aplicació pràctica. Els alumnes surten del nostre centre preparats amb un grau d’especialització teòrica que els permetrà arribar a ser experts en la matèria que hagin estudiat. D’altra banda, el fet d’haver relacionat aquests coneixements amb la seva aplicació pràctica és una garantia per a les empreses, perquè saben que, quan contractin una persona que hagi passat por la nostra FP, tindran garantida la seva adaptació al lloc de treball que li correspongui.
  • Els alumnes que han estudiat a les nostres aules saben que mantenir-se al dia ha de ser el seu gran actiu. És per això que tenen clar que han de renovar contínuament els seus coneixements per poder mantenir, al mercat, un nivell de competitivitat suficient. Per tant, són professionals capaços de reinventar-se i d’adaptar-se a les noves circumstàncies.

Sector productiu

  • Els nostres alumnes de Formació Professional tenen clars els conceptes estructurals que defineixen les empreses. Coneixen, per tant, els sectors productiu i de serveis en què estan especialitzades i la seva organització. També la legislació, els drets i els mecanismes d’inserció professional.
  • Aquests estudiants adquireixen valors i hàbits com la disciplina, l’autonomia y la capacitat d’autoaprenentatge. I també aprenen a treballar sols i en equip. Es tracta d’intangibles molt considerats en qualsevol empresa, perquè esdevenen elements bàsics a fi que un bon professional pugui desenrotllar la seva carrera satisfactòriament..
  • Són estudiants sempre disposats a emprendre nous reptes i desafiaments professionals, la qual cosa serveix per potenciar-los la iniciativa i la creativitat a les empreses on treballin.

Seguretat laboral

  • La capacitació acadèmica dels nostres alumnes de Formació Professional els assegura una completa formació en matèria de seguretat i riscos laborals. I un adequat coneixement sobre l’impacte dels seus treballs en el medi ambient. Por tant, aporten un valor afegit que no es comú en altres tipus de formacions acadèmiques.
  • Adquireixen una gran domini de les eines de la tecnologia de la informació i de la comunicació. Això cal que sigui així perquè el domini d’aquestes eines haurà de formar part del seu dia a dia per poder ser més productius a les empreses on treballin.
  • Finalment, i com també hem dit, desenvolupen habilitats dirigides a adaptar-se constantment als canvis que demana el mercat. És una flexibilitat laboral imprescindible en un entorn laboral amb canvis continus, com el que vivim a l’actualitat.

El valor afegit de la FP al mercat laboral és una clara mostra del rang de competitivitat que pot adquirir un alumne que rebi aquesta formació. No perdis ni un minut i visita la nostra pàgina web!

 

¡Vull més informació!