Curs 2020-2021

Segons les indicacions del Departament d’Educació, detallem les mesures generals que hem adoptat per a l’inici de curs 2020-21, que afecten els àmbits d’organització, mobilitat i activitats al centre. Agraïm la col·laboració de tota la comunitat educativa, per tal de garantir la presencialitat de l’alumnat durant el curs.

Mesures d'entrades i sortides (Prevenció)

  • És obligatori l’ús de la màscara en tot el centre.
  • Les entrades i sortides de centre es faran de forma esglaonada, segons l’horari previst el dia de la presentació-inici de curs.
  • A l’entrada de l’escola hi haurà una persona (protegida de manera adequada) per gestionar les pujades i baixades de persones.
  • Disposarà d’un termòmetre per controlar la temperatura corporal d’algun alumne. També hi haurà disponible un dispensador de gel hidroalcohólico per desinfectar-se les mans abans d’entrar a l’edifici.
  • A cada classe hi haurà gel hidroalcohólico perquè l’alumnat i el professorat facin ús.
  • El personal docent, serà el responsable de fer complir que aquesta mesura de prevenció es compleixi de forma correcta.

Recepció alumnat

  • Tot l’alumnat de Grau mitjà el dilluns, 14 de setembre i el de Grau superior el dimecres 16 i dijous, 17 de setembre respectant l’horari establert, entrarà per la porta de Via Massagué, i esperarà a la zona que mantenint distància de seguretat.
  • El tutor / a l’esperarà a la porta d’entrada i els acompanyarà a l’aula assignada, on els donarà tota la informació referent a l’organització de el curs, horaris, porta d’entrada i sortida etc.

Carta compromís educatiu

Projecte lingüístic de centre

Pla obertura Ramar FP